Til dig, der er HR-konsulent, leder eller på anden måde har en interesse i sociale aktiviteter for expats, eller både expats og danskere, følger her en liste over eksempler på kurser, Work & Life tilbyder. Kontakt os for skræddersyede løsninger, der dækker jeres behov.

Oversigt

Kurser

 1. Communication with Danish Companies
 2. Meeting in Danish Companies / Meetings in Denmark and the Danish Jobinterview
 3. Danish Workplace Culture
 4. The Multinational Team
 5. Networking and Social Life in Denmark

Sociale events

A. Dinner with the Danes’es
B. Vesterbro Nightlife
C. Sightseeing and Smørrebrød Workshop
D. Wine tasting & Dinner
E. Socializing with Danes
F. Explore the Danish Kolonihave way of Life – and BBQ!

Kurser

1. Communication with Danish Companies

Dette kursus findes for forskellige målgrupper:

 1. Expats i arbejde
 2. Udenlandske studerende (med henblik på kommende jobsøgning)
 3. Ledige udenlandske dimittender

Format: Dette kursus, som er et af mine mest efterspurgte, findes både i både i et format for to, tre eller seks timer, eller sågar over to hele kursusdage. Forskellen er dybden og ikke mindst mængden af øvelser, rollespil og forankring i deltagernes egen jobsøgning (for jobsøgerne). De længere kurser har også gerne møder og/eller jobinterview med i indholdet.

Indhold:

 • Culture and Communication
 • The Danish Companies
 • Written Communication – Emails
 • Spoken Communication – Telephone
 • Meetings/jobinterviews (på kurser over 3 timer)

Dette kursus har til formål at gøre deltagerne bedre til at skrive emails og udføre telefon-samtaler så de er effektive i en dansk sammenhæng. Det gør kurset ved:

1. At give deltagerne et grundlag for at tænke kommunikation og kultur sammen, og se på hvordan deres egen og deres hjemlands kultur spiller ind i deres kommunikation med virksomheder i Danmark.

2. Kort at opridse de danske virksomheder særegne historie og hvad det betyder for kommunikation med dem i dag.

3. At deltagerne bliver bedre til at kunne se, hvordan danske e-mails typisk bliver skrevet og hvordan de kan tilpasse deres egne e-mails til en mere dansk stil.

4. At give deltagerne en bedre fornemmelse for at udføre telefonsamtaler med danskere, ved at se på konkrete telefonsamtaler og træne i praksis.

5. At gøre kursisterne i stand til at udføre den relativt kulturelt komplekse proces at udføre et dansk jobinterview, eller det uformelle danske møde.

Kurset inddrager kursisterne i diskussioner og i øvelser med at ringe til en virksomhed, for også på den måde at overkomme den barriere, man kan have for at komme i gang med at kontakte danske virksomheder eller danske samarbejdspartnere i virksomheder.

Alle får udleveret gode eksempler på e-mails og telefonsamtaler på både engelsk og dansk, som de vil kunne bruge efterfølgende i deres kommunikation (øvelserne er på engelsk medmindre alle forstår dansk).

Referencer for tidligere afholdte kurser: Novum (København, Aarhus og Esbjerg), Københavns Erhvervsservice, Frederiksberg Kommune, Akademikernes A-kasse.

2. Meeting in Danish Companies / Meetings in Denmark and the Danish Jobinterview

Bemærk – dette kursus findes for forskellige målgrupper:

 1. Expats i arbejde (Meeting in Danish Companies).
 2. Udenlandske studerende med henblik på kommende jobsøgning (Meetings in Denmark and the Danish Jobinterview)
 3. Ledige udenlandske dimittender (Meetings in Denmark and the Danish Jobinterview)

Disse kurser kan også tilbydes til danskere.

Format: Kursus på 2-4 timer. Nogle af deltagerne får mulighed for at prøve sig selv af som mødeledere (A) eller kandidater til en jobsamtale (B og C). Er der mulighed for at optage og afspille deltagernes præsentation i mødelokalet, gøres det, men det er ikke nødvendigt.

Indhold:

 • Vigtige ting at vide om danskernes mødekultur hhv. traditioner ift. jobsamtaler
 • Rollespil, hvor et antal mødedeltagerne får mulighed at prøve sig selv af i en mødesituation
 • Analyse og forståelse af hvad deltagerne gjorde godt, og hvad de kan forbedre

Dette kursus har til formål at få deltagerne til at kunne lede effektive møder i en dansk sammenhæng hhv. blive mere sikre og bedre kandidater i jobinterview. Kurset er bygget over to dele, nemlig (1) at give alle deltagerne en værktøjskasse til at forstå, hvad der er vigtigt at vide og gøre, når man leder møder (eller fremfører indlæg på møder) hhv. deltager i jobsamtaler i Danmark, og (2) at give deltagerne mulighed for at prøve det af i praksis, og i den sammenhæng få hele holdet til at indarbejde de forskellige værktøjer og opmærksomhedspunkter i deres egne præstationer.

Det er min erfaring, at mange udlændinge i Danmark ikke er trygge ved den danske måde at holde møder på og ikke mindst jobsamtaler. Ved at simulere møder og jobsamtaler får deltagerne afmystificeret disse og vænner sig (ikke mindst neuralt/underbevidst) til dette og præsterer væsentligt bedre fremover. Niveauet tilpasses holdet.

Referencer for tidligere afholdte kurser: Novum (København, Aarhus, Esbjerg), Københavns Erhvervsservice.

3. Danish Workplace Culture

Format: 2-4 timer. Dette oplæg omhandler både samarbejde med en dansk leder og med danske kolleger, og det er også muligt at dele det op i et to enkeltstående oplæg: ”Samarbejde med dansk ledelse” og ”Samarbejde med danske kolleger” på hver 1-2 timer.

Indhold:

 • De vigtigste kulturelle ”særheder” i dansk arbejdspladskultur
 • Øvelser med træning af jobsituationer (præsentation af sig selv mv)

Formål:

– at anskueliggøre hvilke danske kulturelle aspekter, der er vigtige at forstå, når man “skal begå sig” på en dansk arbejdsplads, og i sammenhæng med dette:

– at give redskaber til at kommunikere godt med danske kolleger og danske chefer, så man kan danne sig gode relationer med dem og “performe” bedst muligt på en arbejdsplads.

Målet med kurset er således, at kursisterne får forståelse af en række centrale egenskaber ved dansk kultur, der har indflydelse på den relation, man har med sine danske kolleger og chefer. Og med den forståelse, samt praktiske øvelser, være i stand til at opbygge en god relation i en virksomhed eller organisation.

Emner, der berøres, er bl.a.:

– Hvordan man håndterer den skarpe adskillelse af arbejde og privatliv med de danske kolleger

– Hvordan man balancerer mellem at være for dominerende og for usynlig i en dansk organisation, der værdsætter “bløde værdier” men også “performance”

– Den danske lighedstankegang i organisationer og det, det betyder

– Den uformelle relation, man ofte har til chefen

– Hvordan dansk ledelse ofte handler om at følge mere generelle principper og uddelege ansvar, end at give konkrete ordrer

Referencer: Novum (København, Aarhus, Esbjerg), DIS, Copenhagen Volunteers, Akademikernes A-kasse, WorkinDenmark (Work & Life har vundet udbud for undervisning i Østdanmark 2015 og igen i 2016), åbne kurser

4. The Multinational Team

Format: 3 timer (kan tilpasses til 2 eller 4 timer). For både danskere og udlændinge.

Indhold:

 • Introduktion til at samarbejde med andre kulturer
 • Samarbejdsøvelse
 • Refleksioner og læring af øvelsen, med vægt på at lære om sin egen rolle i multinationale teams og ens samarbejde med andre nationaliteter.

Formålet med workshoppen er at lære deltagerne om samarbejde med danskere og andre nationaliteter, blive klogere på deres egen rolle i et multinationalt team og give dem en række værktøjer til at kunne forstå og begå sig i samarbejdet med andre nationaliteter fremover.

Forløbet er en blanding af konkrete samarbejdsøvelser, hvor deltagernes evne til at samarbejde og finde fælles løsninger bliver testet, og reflektioner og læring om hvad, der skete. Undervejs vil en række kulturelle forskelle blive forklaret og undersøgt, med vægt på hvordan danskerne adskiller sig fra andre nationaliteters typiske arbejdsmønstre.

Dette forløb er en mulighed for at tage en dansk eller udenlandsk kollega med til en sjov og inspirerende dag og på den måde styrke samarbejdet i organisationen eller de enkelte afdeling.

Referencer: Dette kursus er nyt i kursuspaletten og har kun været afprøvet i test-sammenhæng. Derfor gives en særlig introduktionspris. Kurset bygger på dog på mange års erfaring og viden om området.

5. Networking and Social Life in Denmark

Format: 1-2 timer.

Indhold:

 • At netværke med kolleger – og hvorfor det er svært
 • Den danske måde at netværke på
 • Inspiration til hvor man kan netværke i Danmark

Formål: at gøre deltagerne bedre til at netværke i Danmark, ved at introducere dem til både den måde at netværke praktiseres på i Danmark, og hvilke konkrete netværk, der er.

At netværke er utroligt nyttigt til at stifte bekendtskab med virksomheder, hvor man er interesseret i at arbejde. Netværk kan give viden om jobmuligheder, hvordan man kommer i kontakt med virksomheden og netværk kan give dig anbefalinger. Netværk er også centralt for at få faglig viden til sit job, og når man gerne vil falde godt til i et nyt land. Og så er det sjovt at møde nye mennesker!

Kurset berører kulturelle faktorer for at forstå den danske tilgang til netværk, hvordan man kan tage intiativ til et personligt møde, og så introducerer den til det danske foreningsliv samt en række netværk fra gratis internetbaserede sociale netværk til jobrelaterede netværk.

Referencer: Novum (København), åbne kurser.

Med hensyn til de konkrete muligheder for netværk har jeg i de hidtidige kurser haft fokus på mulighederne i København, hvor jeg har mange års erfaring med netværk for expats. Kurset kan godt holdes andre steder i landet, men  vil så være mere afhængig af andres vurderinger af netværksmuligheder i området.

Sociale Events

Work & Life Denmark arrangerer også sociale events. De har det tilfælles, at de introducerer udlændinge til forskellige sjove og spændende aspekter af livet i Danmark uden for arbejdstid, og gør det på en måde, så udlændingene bliver mere selvhjulpne og får større muligheder for at udnytte deres fritid.

Aktiviteterne kan med fordel være for både danskere og udlændinge for på den måde at skabe nye bekendtskaber på tværs, men de kan også være for udlændinge alene. Jeg gør meget ud af netværksaspektet blandt kursisterne, så de efterfølgende har en god basis for at udvikle bekendtskabet.

Alle aktiviteter er skabt af mig med udgangspunkt i mine erfaring med facilitering, værtsskab, sightseeing, vinsmagninger mv, og de er prøvet af i praksis tidligere. Til nogle af aktiviteterne vil der være yderligere assistance med.

Som det fremgår, foregår en del af aktiviteterne privat. Det giver muligheder for at udlændingene kan opleve et privat dansk hjem, noget, mange oplever for første gang. Som en sidegevinst giver det mulighed for bedre mad og vin indenfor et givent budget!

Fra oktober til og med marts foregår de private aktiviteter i en større lejlighed centralt på Vesterbro, men de fra april til og med september foregår i en haveforening ved Amager Strand (ved Femøren metrostation), og derfor vil disse ”private” aktiviteter kunne introducere til forskellige danske bo-former.

De følgende beskrivelser stammer fra aktiviteter oprettet for en kundes udenlandske medarbejdere (og deres ægtefæller), og er derfor på engelsk. Aktiviteterne kan tilpasses, så  kontakt mig hvis I fx ønsker et større arrangement.

A. Dinner with the Danes’es

Participate in a dinner in a private Danish home, and learn about the Danish traditions when inviting guests, while spending a nice evening with both international and Danish colleagues

The dinner takes place in a private, city-renovated apartment in the bohemian district of Vesterbro.

We will start with an appetizer and then enjoy a three-course dinner with good wine. During the dinner you will meet different people while discuss the Danish traditions of inviting people home: how do you contribute, how do you help create “hygge”, etc.

Prepare for a cosy evening!

Practical details:

Friday, October 25th, at 6.30 p.m. lasting until 11 p.m. (after which there’ll be an opportunity to explore Vesterbro nightlife)

Price: 100 kr participants’ fee.

Address: Eskildsgade 23, 1. floor.

Between 8 and 16 participants.

B. Vesterbro Nightlife

Explore the, quite possibly, best area to go out in Copenhagen at night!

And meet other nice people attending.

We will meet each other over a drink and a snack at the organizer’s home, and then go and explore what Vesterbro has to offer when it comes to night life – from the leaders of new micro-brew movement, over hip places in the Meat packing district (Kødbyen), to long-time popular hang-outs.

The event is free of charge (expenses for your own consumption at bars not included).

Friday, February 21st, at 8.30 p.m.

Address: Eskildsgade 23, 1. floor.

Up to 10 participants.

C. Sightseeing and Smørrebrød workshop

Meet other international and Danish researchers while discovering Vesterbro and the Danish art of making Smørrebrød.

At this event you will explore the modern area of Vesterbro with an emphasis on the modern city life and inspiration on out-of-the-common places to go for a coffee, a movie, a dinner or a cocktail.

The sightseeing will last around 1,5 hours after which we will come to a private home for lunch.

At the lunch, Jens Frahm-Rasmussen from Work & Life Denmark will introduce to smørrebrød and some of his favorites, followed by a build-it-yourself workshop with ample opportunity to socialize with the other participants.

Practical details:

Saturday, November 16th, at 11 a.m. to around 3.30 p.m.

Meeting place is on Vesterbros Torv by the fountain.

Price: 75 kr participant’s fee.

Between 6 and 14 participants.

Bemærk: denne aktivitet kan også deles op, så det enten er en Vesterbro Sightseeing (med slutning på en lokal restaurant) eller en smørrebrøds-workshop holdt privat (eller et større sted for den sags skyld).

D. Wine Tasting & Dinner

The Wine Tasting & Dinner takes place in a private, city-renovated apartment in the bohemian district of Vesterbro.

We will start with a welcome wine and then taste a range of wine from both the new and old world. This will be an opportunity to learn about wines for both beginners and more experienced – but first of all have a nice evening with an emphasis on meeting new people.

With the wines there will a sausage- and cheese-style dinner with salads, dessert and more.

Practical details:

Friday, January 24th (2014) at 6.30 p.m., lasting until 11 p.m. (after which there’ll be an opportunity to explore Vesterbro nightlife)

Between 8 and 16 participants.

Participants’ fee: 150 kr

Address: Eskildsgade 23, 1. floor.

E. Socializing with Danes

Danes have a reputation of being somewhat reserved and not very easy to meet outside work. It is possible, however, to make new friends and connections with Danes, and by knowing where to meet Danes, and not least, how to meet them, your life in Denmark can be more rewarding and fun.

At this event we will meet up for a drink and a snack to hear more about where the Danes are most open for meeting new people in their spare time, how to approach Danes, what to say, and more. After a nice talk, feedback and discussion in the group, we will go out for a fun night out – and meet Danes!

The event is free of charge (expenses for your own consumption at bars not included).

Saturday, April 25th at 8.00 p.m.

Up to 10 participants.

F. Explore the Danish Kolonihave way of Life – and BBQ!

Explore a hidden aspect of Danish life, and enjoy a BBQ in a lovely garden while meeting new people!

In and around Copenhagen, often hidden from sight, clusters of “kolonihavehuse” abound – both big and small cottages. Here, Danes spend days or entire months during the season from April through September.

At this event, you will be able to:
• Hear about this life style: what is a kolonihave, how does it work and what makes it so uniquely Danish?
• Take a walk in two ”kolonihaveforeninger”.
• Play the ancient game ”Kuup”, said to originate back to the Vikings
• Enjoy a BBQ (eating outdoor if weather permits, indoor if not).
• And not least: make friends among other people from DTU Blender while having a nice afternoon/evening!

Snack, food, dessert, coffee/tea and simple drinks included. You are welcome to bring your own beverages if you like. Children of all ages welcome (entertainment is primarily parents’ responsibility). Let us know if you have special dietary needs.

Price: 100 kr pr person to cover food. Children (up to 15): half price. Children up to 2 free.
Maximum number of participants: 12 adults, plus children.